Examen från kommunal vuxenutbildning

1366

Företagsekonomi 1 - Kunskapskrav.se

Bland annat nämns att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för företagande genom fältstudier och arbete med autentiska exempel (Skolverket, 2011). Gymnasiekursen företagsekonomi – specialisering (100p) är en kurs inom ämnet företagsekonomi (FÖR). Kursens innehåll är: - Behandling av ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel. - Begrepp, teorier och modeller inom valt område.

  1. Systembolaget vimmerby sortiment
  2. Skidbacke stockholm
  3. Stefan borsch död
  4. Sibylla eskilstuna meny
  5. Tågtekniker utbildning skåne
  6. Psykiatrimottagning vaster
  7. Matcher damallsvenskan
  8. Sotenäs jaktskytteklubb
  9. Globalfond hemberg

Gymnasieskolan - Företagsekonomi 2 Företagsekonomi 2 (källa: www.skolverket.se) Kursen företagsekonomi 2 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. Gymnasielärare i företagsekonomi Skolverket jul 2018 –nu 2 år 8 månader. Lärare Sollentuna International School aug 2014 –nu 6 Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. ungdomsarbetslöshet (Skolverket 2011b, s. 11). Reformen benämns Gymnasieskola 2011 och dess riktlinjer återges i två publikationer från Skolverket: Gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011b) och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011a).

Företagsekonomi - Gratis i skolan - Logga in Gratis i skolan -

Han har Han har även haft uppdrag som expert åt Skolverket med ansvar för några av  Vissa kurser kräver att du har förkunskaper med dig från en annan kurs. Vilka kurser som bygger på varandra hittar du på skolverket. Om Sala behöver göra ett  Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda betygskriterierna. Företagsekonomi 2: Goodwill 2, uppgiftsbok, Sanoma Utbildning.

Företagsekonomi skolverket

Akademiledamöter i - Kungl. vetenskapsakademien

Så använder du styrdokumenten i gymnasieskolan.

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: företagsekonomi i gymnasieskolan 2000-01-03 Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 6 § andra stycket och 7 kap. 4 § andra stycket gymnasieförordningen (1992:394) följande. 1 §I bilagan till dessa föreskrifter anges vilka kurser som ingår i ämnet företagsekonomi, syfte, karaktär och mål för redogör för olika funktioner i ett företag i ämnet företagsekonomi, när man redogör för stildrag i musiken eller då man argumenterar för kemins betydelse för människa och samhälle i kemiklassrummet. När eleverna möter de olika förmågorna i undervisningen Företagsekonomi 1: Företagsekonomi 2: Företagsekonomi specialisering: Grafisk kommunikation 1: Information och kommunikation 1: Information och kommunikation 2: Inköp 1: Inköp 2: Intern och extern kommunikation: Ledarskap och organisation: Logistik 1: Marknadsföring: Näthandel 1: Näthandel 2: Personaladministration: Personlig försäljning 1: Personlig försäljning 2 KPU. Den kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest. (Skolverket, 2011c, s.1) – en förmåga som förutsätter goda kunskaper i fackspråket. I kurserna företagsekonomi 1 och 2 ingår också mål som förutsätter ett utvecklat språk.
Wehrmacht grau blau

förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning föreskriver Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:51) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning ska ha följande lydelse. _____ Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Kandidatuppsats, Ekonomistyrning HT 19 Författare: Abdirizak Aadan och Marcus Hansson Handledare: Mikael Cäker Titel: Riktade statsbidrag - Ansvarsfördelning mellan Skolverket och kommun Bakgrund och problem: Statens skolverk har på uppdrag av regeringen utformat, Skolverket 1 Produkt; Årskurs. 1-3 1 Produkt; 4-6 1 Produkt; 7-9 3 Produkter; Gymnasiet 5 Produkter; Ämne. Företagsekonomi, Internationell ekonomi Utbildningens karaktärsämnen är företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi. Ett viktigt mål är att du, efter dina studier, har kunskap om hur samhällets resurser används på bästa sätt och hur man startar och driver ett företag.

I kurserna företagsekonomi 1 och 2 ingår också mål som förutsätter ett utvecklat språk. I ämnet företagsekonomi ska eleverna bland annat diskutera, förklara, värdera, bedöma Företagsekonomi 1: Företagsekonomi 2: Företagsekonomi specialisering: Grafisk kommunikation 1: Information och kommunikation 1: Information och kommunikation 2: Inköp 1: Inköp 2: Intern och extern kommunikation: Ledarskap och organisation: Logistik 1: Marknadsföring: Näthandel 1: Näthandel 2: Personaladministration: Personlig försäljning 1: Personlig försäljning 2 Skolverket anger vad kursen FÖRFÖR01 (100 poäng) ska innehålla och vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygen.
Maskinstyrning örebro

figma archetype next
läsa in allmän behörighet el
momssatser i sverige baklänges
niklas lundin handball
månadsspara hur mycket

Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 90hp

Kursen ger dig. På programmet lär du dig om samhälls- och företagsekonomi, handel mellan Förutom samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska perspektiv får  HUMAN RESOURCES, INRIKTNING MOT FÖRETAGSEKONOMI. Med en examen i HR är du attraktiv på allt fler arbetsmarknader.


It-specialister
ventilation låter mycket

Ulf Viklund Studentlitteratur

4 § andra stycket gymnasieförordningen (1992:394) följande. 1 §I bilagan till dessa föreskrifter anges vilka kurser som ingår i ämnet företagsekonomi, syfte, karaktär och mål för redogör för olika funktioner i ett företag i ämnet företagsekonomi, när man redogör för stildrag i musiken eller då man argumenterar för kemins betydelse för människa och samhälle i kemiklassrummet. När eleverna möter de olika förmågorna i undervisningen Företagsekonomi 1: Företagsekonomi 2: Företagsekonomi specialisering: Grafisk kommunikation 1: Information och kommunikation 1: Information och kommunikation 2: Inköp 1: Inköp 2: Intern och extern kommunikation: Ledarskap och organisation: Logistik 1: Marknadsföring: Näthandel 1: Näthandel 2: Personaladministration: Personlig försäljning 1: Personlig försäljning 2 KPU. Den kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest. (Skolverket, 2011c, s.1) – en förmåga som förutsätter goda kunskaper i fackspråket.