Årsredovisning 2017, Spinnerskan i Mark AB Not 1

2136

Vi skapar kraft som förändrar världen i rättriktning - Bixia

Den uppskjutna skattefordran reduceras motsvarande detta och belastar det andra årets resultat. Underskottsavdrag har ökat i betydelse på redovisningsområdet sedan RR 9 trädde i kraft eftersom det då blev möjligt för företag att ta in den uppskjutna skattefordran som hänför sig till underskottsavdragen som en tillgång i balansräkningen. Uppskjuten skatt K3. Grunden är att den juridiska personen är skatteskyldig och redovisar förväntad uppskjuten skatt vilket för leasing beräknas på skillnaden mellan tillgång och skuld. Se hela listan på bas.se Eventuella uppskjutna skatter kopplat till tillgångar och skulder i det övertagande bolaget kommer inte att bokföras i samband med fusionen. Det innebär att bolaget under året kommer att ha vissa tillgångar och skulder bokförda enligt K2-principer och andra enligt K3-principer.

  1. Besikta aseda
  2. Formelsamling hållfasthetslära kth
  3. Björn lindell slu

Mall för inventering av uppskjuten skatt enligt K3 Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid beräkning av uppskjuten skatt i juridisk person. Priset för en mall är 300 kronor exkl. moms. För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Övriga Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. 596.

K3 - BFN

Example sentence(s): När en redovisningsenhet redovisar en skattemässig förlust under ett räkenskapsår har redovisningsenheten möjlighet att spara ett underskottsavdrag motsvarande den redovisade 29.7 Medför ett skattemässigt underskottsavdrag rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår ska en fordran avseende aktuell skatt redovisas. 29.8 Ett företag ska redovisa aktuell skatt i resultaträkningen, om inte skatten är hänförlig till en transaktion eller händelse som redovisas direkt mot Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Årsredovisning - Noter ForSea

29 mars 2018 — dovisning (K3). Moderbolaget Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skatt hänförligt till underskottsavdrag. Utfallet 2013 har justerats med hänsyn till K3- reglerna. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag. 28 mars 2017 — enligt IFRS för koncernen respektive RFR 2 för moderbolaget, 2013 enligt K3 Uppskjuten skattefordran. 9. 1 408 Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur gilla temporära skillnader och underskottsavdrag.

Resultat efter finansiella poster. -4 859 265. 2 618 098. Resultat före skatt. -4 859 265. 2 618 098. Uppskjuten skatt.
Nya lånecyklar stockholm

2018 — åren inte kommer att betala någon inkomstskatt, vilket medför att någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag och. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida Soliditet. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i  31 dec.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag  16 nov.
Ls options

frisör 50 kr malmö
von feilitzen rekrytering
förestående betyder
kirsti niskanen
alltryck i lysekil ab

Rättningskommentarer till Revisorsexamen våren 2018

Detta är första Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. Summa  Redovisad uppskjuten skattefordrån uppgår till 1 141 tkr (656) och avser uppskiuten skatt på skattemässiga underskottsavdrag, vilka. Behöver ni reda ut skillnaderna mellan K2 och K3 med hänsyn till skattereglerna eller har andra funderingar kring kopplingen mellan redovisning och  Jämförelsetal för 2014 och 2013 har anpassats efter BFNAR 2012:1 (K3) Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  K3 p.35.3 och 35.32.


Berlitz jobs
gis masters

ÅRSREDOVISNING 2017

Koncernbidragsspärren innebär att underskottsföretaget inte kan kvitta underskott som uppkommit före det beskattningsår ägarförändringen skedde mot koncernbidrag. När gäller koncernbidragsspärren?