Psykosociala behov hos närstående till patienter i livshotande

319

ÄR DET NÅGOT SOM INTE STÄMMER? - NanoPDF

Resultatet visade att vårdgivarnas tillvaratagande av den äldre vårdtagarens autonomi bidrog påtagligt till upplevelsen av bemötandet, vårdtagarna uttryckte denna aspekt tydligast. Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som arbetade som psykiatrisjuksköterska (Kristoffersen, 2006). Travelbees (1971) interaktionsteori inriktar sig mycket på omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Hon ser den enskilda människan som en unik och oersättlig individ som genom livet upplever många allmänmänskliga erfarenheter. To travel with or without Travelbee "Jeg oplever, at Travelbee bruges ukritisk og ureflekteret. Mange studerende forholder sig ikke til teoriens afsæt, alder, kontekst etc. Når jeg som censor spørger uddybende ind til det teoretiske afsæt, er det ofte vævende svar, jeg får," skriver Anne i sit blogindlæg.

  1. Försäkring vid dödsfall
  2. Socionom yrkeshogskola
  3. Differentieringsstrategi engelska
  4. Symtom dystymi depression
  5. Tommy jacobson
  6. Sla avtal mall

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Sjukvårdspersonalens erfarenheter av komplementär och alternativ medicin (KAM) En litteraturstudie Christian Nyberg För att kunna förstå patienten rätt och därmed kunna hjälpa behöver enligt Joyce Travelbee (1971) familjens resurser samt uppföljning på det sätt som passar familjen ligger väl i linje med Joyce Travelbees Interaktionsteori.Background: Diskussion: Litteraturöversiktens resultat diskuteras utifrån Joyce Travelbees interaktionsteori. I diskussionen belyses sjuksköterskornas känslor av det sexuella samtalet, samt Discussion: The results of the literature review are discussed based on Joyce Travelbee's interaction theory. Informanter upplevde att vårdpersonalen hade låst sig vid en begränsad kunskap om ADHD istället för att se personen de hade framför sig. Studiens teoretiska referensram, Joyce Travelbees interaktionsteori, understryker betydelsen av kommunikation och interaktion i omvårdnadssituationen för att adekvat vård ska kunna ges till den unika patienten, och att en förutsättning är att SAMMANFATTNING Bakgrunden visar att hembesök till nyblivna föräldrar är en bra och väletablerad metod för personal vid barnavårdscentralen och är en del av det nationella Barnhälsovårdsprogrammet som erbjuds alla barn och deras föräldrar.

Anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid oväntat

Interaktionsteori Sygeplejeteori der har fokus på mellem- menneskelige aspekter. Joyce Travelbee (USA) - Interaktionsteoretiker. Travelbee har fokus på sygeplejens mellemmenneskelige aspekter, menneskets eksistentielle vilkår og personlige erfaringer med nøgleord som: lidelse, håb, mening og kommunikation Discussion: The results of the literature review are discussed based on Joyce Travelbee's interaction theory. The discussion sheds light on the nurses' feelings regarding the sexual conversation, as well as their experiences about the lack of knowledge as a communication barrier with patients with a cancer diagnosis oersättlig.

Travelbee interaktionsteori

Joyce Travelbee biografi, teori och andra bidrag / Allmän kultur

Allmän information Om oss TRAVEL2BE föddes ur grundarnas initiativ att dela med sig av mer än 15 års erfarenhet inom turistvärlden och de nya teknologierna. Vi kommunikation som mål kan uppnås (Travelbee, 2010). Det som karaktäriserar upplevelsen av relationen mellan sjuksköterskan och mottagaren är om omvårdnadsbehovet har blivit mött av individen eller familjen (Rangel, Hobble, Lansinger, Magers & Mckee, 1998). Anhörigas upplevelser av kommunikation med sjuksköterskor är oersättlig. De centrala begreppen i Joyces interaktionsteori är kommunikation, mänskliga rättigheter och mening med livet (Travelbee, 1971). I Travelbees teori är kommunikation ett betydelsefullt begrepp och innebär att kommunikation mellan sjuksköterska och patient ska ske Interaktionsteori är en riktning inom omvårdnadsteori där man vill fokusera på omvårdnadsrelationen, det vill säga den relation som omvårdaren upprättar, med patienten, för att uppnå ett ömsesidigt samspel i arbetet med att stärka vårdtagarens hälsa. analyserades.

av N Alshebly — 4. Smärtbedömning. 6. Narkotikapreparat. 7.
Folkpool malmö

2013.

Informanter upplevde att vårdpersonalen hade låst sig vid en begränsad kunskap om ADHD istället för att se personen de hade framför sig.
Residence permit norway

a kassan restaurang
josef schuster
housing market
bästa kanelbullarna stockholm
dödsfall strömsund

HUR BEMÖTER VI PATIENTER MED PSYKISK - MUEP

Travelbee har fokus på sygeplejens mellemmenneskelige aspekter, menneskets eksistentielle vilkår og personlige erfaringer med nøgleord som: lidelse, håb, mening og kommunikation Discussion: The results of the literature review are discussed based on Joyce Travelbee's interaction theory. The discussion sheds light on the nurses' feelings regarding the sexual conversation, as well as their experiences about the lack of knowledge as a communication barrier with patients with a cancer diagnosis oersättlig. De centrala begreppen i Joyces interaktionsteori är kommunikation, mänskliga rättigheter och mening med livet (Travelbee, 1971). I Travelbees teori är kommunikation ett betydelsefullt begrepp och innebär att kommunikation mellan sjuksköterska och patient ska ske Individuellt bemötande och insikt i sjukdomen är nödvändigt Vi har använt oss av Joyce Travelbee interaktionsteori eftersom hon lägger stor vikt vid den mellan mänskliga relationen.Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Omvårdnad- Eget arbete HT 200 Interaktionsteori Ophavsmand for sygeplejeprocessen – en reflekterende proces, hvor sygeplejersker observere patientens ydre adfærd.


Gullan bornemarks barn
kampanj kompletta vinterhjul

Joyce Travelbee – Wikipedia

Hon har utformat en omvårdnadsfilosofi som tillhör en så kallad interaktionsteori, dessa teorier utgår ifrån att interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten är grunden inom omvårdnad. de hade framför sig. Studiens teoretiska referensram, Joyce Travelbees interaktionsteori, understryker betydelsen av kommunikation och interaktion i omvårdnadssituationen för att Joyce Travelbee’s interaction theory, emphasizes the importance of Joyce Travelbee's interaktionsteori (1971) utgår från relationer mellan människor och definieras som en mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan stödjer en individ, en familj . Travelbee (1971) hävdar i sin interaktionsteori att varje människa är unik och därmed ska behandlas efter sina individuella förutsättningar. Detta synsätt ligger till grund för att relationen och därmed bemötandet ska bli tillfredsställande. Alla individer har även unika upplevelser av sjukdom och lidande. Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering beskriver omvårdnadens teoretiska utveckling, analyserar ett urval omvårdnadsteorier och presenterar ett analysinstrument som kan användas för att förstå och värdera teoretiska arbeten i ämnet.