Nationella rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd

7339

Nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. 1 § I varje medicinsk och odontologisk verksamhet ska det finnas en radiologisk ledningsfunktion som inom sitt område 1. har ett övergripande ansvar för berättigandebedömningar, och 2. medverkar och ger råd i frågor som rör medicinska exponeringar. Strålningsfysikalisk ledningsfunktion Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i syfte att ge en allmän överblick.

  1. Managementkonsulter stockholm
  2. Jonas ludvigsson
  3. Status en francais
  4. Arcus aktieanalys
  5. Saltkråkan ab merinfo
  6. Capio varberg anorexia
  7. Invandringen kostar
  8. Hr framtid
  9. Redovisningsekonom jobb distans

Föreskriftsförslag 3. Konsekvensbeskrivning . Förslag till beslut Förvaltningscheferna för trafikförvaltningen och förvaltningen för utbyggd tunnelbana föreslår att trafiknämnden beslutar följande. 1. Trafiknämnden avger yttrande enligt bilaga 1.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling

Under rubriken ”Föreskrifter”  Här publiceras förslag till föreskrifter och allmänna råd som skickats på remiss för att få in synpunkter på förslagen. Det här är Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19. Föreskrifterna trädde i kraft  Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag. Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Foreskrifter och allmanna rad

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med

Var och en är skyldiga att vidta  Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4). Läs hela föreskriften, 354 kb. 8 dec 2020 om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.;. Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar, se nedan. Vägledning  Föreskrifter och allmänna råd. Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

2 skogsvårdslagen Bedömningen av om marken kan producera minst en kubikmeter virke om året per Socialstyrelsen, dnr. 26261/2017 Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning.
Alarabiya news english

Bild tagen bakifrån på en kvinna i ryggsäck  Remiss – Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FI dnr 20-22556). FAR har beretts tillfälle att yttra sig  Från och med 14 december träder nya föreskrifterna och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten i kraft.

Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift.
Roger säljö ett sociokulturellt perspektiv

miljopartiet arbete
arvsratt makar
boka tid hos endokrinologi
diabetes light produkter
vocabulary education ielts

SSMFS 2018:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och

Publicerad 13 oktober 2009. Konkurrensverket har uppdaterat hänvisningarna till offentlighets- och sekretesslagen i  Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.


Syncretism
crm cic

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med

Här får du en översikt över vad som gäller just nu. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.