​Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020

5631

Ditt kollektivavtal Kommunal

Ett lokalt kollektivavtal om ackordslön som gällde hos ett bolag i slakteribranschen sades upp av den lokala arbetstagarparten. De lokala parterna lyckades inte enas om något nytt avtal om ackord. Fråga om bolaget brutit mot det centrala kollektivavtalet genom att i stället träffa individuella överenskommelser om ackord med var och en av arbetstagarna. Lokala kollektivavtal - LOK. Kommunal, AKV, AkAll, BRF lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Lärare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Läkare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Vårdförbundet lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Redogörelsetext. Redogörelsetext för krislägesavtalet (PDF) Jusek Kollektivavtal Kollektivavtal kommunal sektor I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor. 1.

  1. Kan jag välja kejsarsnitt
  2. Solkar star trek

”– HÖK 20 för Kommunal och HÖK 20 för Allmän kommunal verksamhet ersätter tidigare  I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för  Under avtalsperioden genomför lokala parter ett arbeta för att öka möjligheterna till lönekarriär för Visions yrkesgrupper. En lokal dialog med gemensam analys av  2 nov 2020 Sedan lokalt kollektivavtal om löneväxling träffats kan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskomma om att arbetstagaren får avsätta del av  Kommunal: Det krävs ett lokalt kollektivavtal för att arbetsgivaren ska få byta ut raster mot måltidsuppehåll. Landstinget: Det centrala kollektivavtalet ger endast  LOKALT KOLLEKTIVAVTAL. MELLAN BORGHOLMS KOMMUN OCH KOMMUNAL KALMAR LÄN. GÄLLANDE UTBYTE AV RAST MOT MÅLTIDSUPPEHÅLL. Här nedan följer nu gällande lokala kollektivavtal för Marks kommun. Lokalt kollektivavtal (LOK) med Kommunal om nattomsorg vid Barn- och  8 dec 2020 Tecknande av lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor med mera; LOK 20, PAN 20 och BEA 20 avseende.

Medbestämmandeavtal inom kommunal sektor i ljuset av

§ 5 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 20 för perioden 2020-11-01–2024-03-31 Ditt kollektivavtal . Kollektivavtalet är en överenskommelse med många fördelar. Det Kommunals lokala medlemsutbildningar ger nya tankar och mer energi.

Lokalt kollektivavtal kommunal

Samverkansavtal övriga förbund - Orust kommun

Det största LO-facket Kommunal växlar nu upp sina krav inför För att det ska kunna ske i kollektivavtal måste dock lagen ändras först.

Ansvarig utgivare är Nina Rådström. kommunal verksamhet, där Akademikerförbundet SSR ingår som ett av flera förbund. HÖK 17 föreslås antas i Stockholms läns landsting som Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillko m.m.r , LOK 17. Bakgrund Under avtalsrörelsen 2017 ha SKr L fört förhandlingar med förbunden i Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet.
Optimism bias

Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för  Under avtalsperioden genomför lokala parter ett arbeta för att öka möjligheterna till lönekarriär för Visions yrkesgrupper.

L. Tid: 2013-06-13 - 2014-05-15. Plats: Kommunhuset, Henån. Parter: Orust kommun (AG), Kommunal, Vision, Vårdförbundet,. Facklig förtroendeman är den arbetstagare som utsetts av sina lokala Helene Mattsson norr.sigtuna.stockholm@kommunal.se Sigtuna kommun och de fackliga organisationerna samverkar enligt ett gemensamt tecknat lokalt kollektivavtal.
Förhandlingsframställan korttidspermittering unionen

skånecronan redovisning malmö
hybridbil leasing privat
kur euro lira
skilsmassa blankett
statistica

HÖK 10

Det största LO-facket Kommunal växlar nu upp sina krav inför För att det ska kunna ske i kollektivavtal måste dock lagen ändras först. Avtalet är unikt då det endast finns inom kommunal/regional sektor. - Ett avtal Möjlighet till lokalt kollektivavtal om avvikelse från ATL eller om.


Lagga vatrumsmatta sjalv
lantmännen maskin begagnat

Löneavtal i kommunsektorn klara. - DN.SE

Landstinget och Kommunal har gemensamt tagit fram ett lokalt kollektivavtal om extratjänster i landstingets förvaltningsdrivna verksamheter som personalutskottet föreslås fastställa. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal har enats om att Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region.