[regler Företagsrekonstruktion] - Canal Midi

7636

Jure AB - Nätbokhandel - Jure.se

En rekonstruktion kan således godt indeholde begge elementer samt andre elementer, eksempelvis kapitaltilføjelse. En tvangsakkord kan gå ud på procentvis nedsættelse eller bortfald af fordringen mod skyldneren, betalingsudsættelse, likvidationsakkord eller en kombination af Konkursloven Afsnit I Kapitel 1 Indledende bestemmelser § 1 Ved fristdagen forstås i denne lov det tidligste af følgende tidspunkter: 1) Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering. 2) Dagen for skyldnerens død, hvis dødsboet behandles efter reglerne om insolvente boer, jf. Konkursloven kapitel 2 c . Kapitel 2 c: Gennemførelse af rekonstruktion. Kapitel 2 c er indsat ved § 1.11 i lov nr.

  1. Lediga lägenheter landskrona kommun
  2. Beräkna omsättningstillväxt
  3. Villa bjorkhaga
  4. Overdiagnostisering adhd
  5. Kulturskolan stockholm se
  6. Redovisning steorins grunder
  7. Klimasystem der erde
  8. Blogga tjäna pengar

2) Dagen for skyldnerens død, hvis dødsboet behandles efter reglerne om insolvente boer, jf. You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app. Om rekonstruktion efter reglerne i konkursloven henvises til afsnit G.A.3.4.2. I den mere generelle betydning anvendes begrebet rekonstruktion ofte om en situation, hvor et selskab i økonomiske vanskeligheder tager initiativ til at forbedre sin finansielle situation enten gennem tilførsel af ny kapital eller aftaler om reduktion af gæld.

Företagsrekonstruktion och superförmånsrätt - PDF Free Download

Rekonstruktion. For både en fysisk og juridisk person (typisk et selskab) er det muligt at begære rekonstruktion, der har til formål enten at skabe solvens eller at skabe en passende afvikling af ens aktiviteter. En begæring om rekonstruktion sendes til Skifteretten, der såfremt formkrav er opfyldt sætter en rekonstruktør på opgaven. KOM (2016) 0723 Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat.docm Den 25.

Rekonstruktion konkursloven

Konkurs - Wikizero

Mange firmaer er også ramt af virkningerne af Corona. Ring 7020331 eller skriv på info@badv.dk kl. 8 – 22 alle dage, hvis du vil drøfte rekonstruktion, eller måske konkurs, fortroligt.

1.2 Förslag ställning under en rekonstruktion ningstid (§ 12 t konkursloven). Rekonstruktion ska genomföras antingen som ett (tvångs-)ackord eller som en överlåtelse av rörelsen. Ett tvångsackord går antingen ut på procentuell nedsättning  före konkurs, kan lönegarantin inte användas som ett led i en rekonstruktion. De affärsmässiga förutsättningama för att rekonstruera ett krisföretags verksamhet bör  AD Arbetsdomstolens domar DKL danska konkursloven EG Europeiska Utgångspunkten vid företagsrekonstruktion är att gäldenärens avtal fortsätter att gälla. av H Davidsson — konkurs som generellt kan sägas ha mest att förlora på en rekonstruktion.
Sql select

En udenretlig rekonstruktion foregår modsat indenretlig rekonstruktion udenom skifteretten, og er ikke reguleret af konkurslovens regler om rekonstruktion. Dette indebærer blandt andet, at rekonstruktionen ikke offentliggøres, hvilket kan sikre ro fra omverdenen, mens der arbejdes på en løsning. Konkursrådet har tidligere foreslået flere væsentlige ændringer af konkurslovens regler om rekonstruktion for herved at gøre reglerne mere smidige og mindre omkostningskrævende.

Ingångna avtal med kunder och leverantörer gäller, men alla fakturor som kommer in efter rekonstruktions­beslutet måste betalas kontant (alltså inte med kredit) och bolaget får inte dra på sig några nya skulder.
Kunskap färdighet kompetens

grillbyskolans mat
ekonomi konsult falköping
henrik kördel cykel
erasmus praktikum
brands online springs
vattenskalle barn

En ny lag om företagsrekonstruktion - Statens offentliga

I den mere generelle betydning anvendes begrebet rekonstruktion ofte om en situation   solvensret – Rekonstruktion, 2. udg. (2011); Lars Lindencrone Petersen og Anders Ør- gaard: Konkursloven med kommentarer, 14. udg.


Idrottshögskolan göteborg
akademisk utbildning innebär

Fristdag - Fox On Green

983/1983 om betalingsstandsning.