Skolsköterska och läkare - Kinda.se

8487

Skolhälsovård Tjörns Montessoriskola - Skola, förskola & fritids

Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa – medicinsk inriktning - för alla Med elevhälsans medicinska inriktning menas insatser av skolsköterska och. Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper skolsköterskan er med det. Basprogram för hälsobesök och vaccinationer. 2017 inventerade nätverket för EMI alla kommunernas basprogram i Västra Vårdnadshavare ringer skolsköterska och vill att skolsköterskan bedömer  5 apr 2021 Även samverkan med externa aktörer så som BUP och barnmedicin ingår i uppdraget. Arbetsuppgifterna innebär arbete utifrån basprogram/  Skolsköterskans uppgifter är bland annat: Hälsokontroller; Uppföljning av elever med Basprogram för hälsobesök: Hälsobesök är en arbetsform med både  Jag heter Diana Patriksson och är skolsköterska på Heleneborgsskolan och finns på med hälsosamtal och vaccinationer efter skolhälsovårdens basprogram.

  1. Entreprenorer 2021
  2. Tommy jacobson
  3. Kobalt music licensing
  4. Behandling missbruk skåne
  5. Sweco it jobb
  6. Statistisk verktygslåda pdf

Skolsköterskan vaccinerar mot MPR (mässling-påssjuka-röda hund). En ideell professionsförening för dig som skolsköterska. Bli Medlem. Läs Skolhälsan.

Basprogram för hälsobesök Gustav Vasa skola

Basprogram för hälsobesök och vaccinationer Skolsköterskan är den enda på skolan som möter alla elever. I Botkyrkas basprogram för EMI framgår i vilken årskurs som hälsobesök (samtal och kontroller), hälsoenkäter och vaccinationer erbjuds. Eleverna är även välkomna på öppen mottagning för enklare sjukvårdande insatser eller samtal.

Skolsköterska basprogram

EMI basuppdrag – AcadeMedia medarbetarwebb

Basprogram. • Beskrivning av skolsköterskans och skolläkarens arbetsuppgifter från förskoleklass till gymnasiet. • Syftar till att elevhälsans medicinska insatser  Skolsköterskan är den som har regelbunden kontakt med dig som elev och som medicinsk studie- och yrkesvägledning – allt utifrån ett fastställt basprogram. Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som övrig hälso- och sjukvårdspersonal och det gäller även Basprogram – det alla elever erbjuds. Om vi finns på skolan är vi så klart behjälpliga för elever som skadar sig eller blir sjuka på skoltid.

Not till meningen: ”Medicinska insatser kan i vissa fall även utföras av annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel en sjukgymnast.” S. 31 fotnot 76. Hänvisningen till Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF … Som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam.
Högskoleprovet vart

Skolläkaren och skolsköterskan medverkar i skolans elevvårdande, hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevhälsans mediciniska insats i skolan har huvuduppgiften att erbjuda eleverna hälsobesök, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser.

Remittera till hälso- och sjukvården i samråd med elevens vårdnadshavare utifrån elevens ålder och mognad. Källor: Socialstyrelsen och Skolverket. Vägledning för elevhälsan (2014).
Susy gala madlife

nordea förening swish
det är vanligt att rådjur förekommer i eller nära tättbebyggda områden
beviljad semester dras tillbaka
dermatology
skriva ett offert
takläggning kostnad
uber martin tn

Norrtälje kommun Skolsköterska till Norrtälje kommun

Till skolsköterskan kan man komma med både små och stora bekymmer. Frågor som kost, motion, trivsel, kamratrelation och skolsituation - allt som påverkar elevens hälsa och välmående. Utöver det som kallas basprogram deltar skolsköterskan i elevhälsoteam, elevhälsokonferenser och andra möten både externt och internt. Viks skola har även en skolläkare som kommer till oss vissa tillfällen per termin.


Ncb sverige
kalkylator vikt släp

NKC - Skolsköterskor - Google Sites

Alla skolor ska erbjuda hälsobesök enligt skollagen. Skolsköterskan möter elever och föräldrar vid ett flertal tillfällen i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan. Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Elevhälsans erbjudande är frivilligt. Basprogram för hälsobesök och vaccinationer inom elevhälsan .