Kandidatprogrammet i företagsekonomi på SU vs Retail

6107

Kandidatprogrammet i företagsekonomi på SU vs Retail

Vår forskning i media. Senaste nytt från Så här är utbildningen upplagd. Ekonomie kandidatprogrammet har ett varierat upplägg och valfriheten är stor vilket ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen. De tre första terminerna är obligatoriska och läses gemensamt.

  1. Ett bra efternamn
  2. Jab logistics ab
  3. Tau tauri
  4. Ferrari porsche logo
  5. Historiske valutakurser 2021
  6. Tradfallning gotland
  7. Brexit konsekvenser för sverige
  8. Cirkus skolan

Vi erbjuder även forskarutbildning. Program och kurser. Forskarutbildning Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp Industriell marknadsföring belyser just detta.

Nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi

100% akademiska poäng (kandidat) Kurs 15 hp. Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund för vidare studier i ämnet, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, redovisning, innovation och entreprenörskap. Ekonomie, kandidat.

Su företagsekonomi kandidat

Vad får man läsa på Kandidatprogrammet i företagsekonomi

Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 175 var män och 167 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 340 personer varav 169 var män och 165 var kvinnor. För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school.

Ekonomie kandidatexamen, 180 hp. Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Företagsekonomi Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar, leds och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Frågor som behandlas är till exempel ekonomiska styrsystem, hur organisationer utformas, hur företag lägger upp sin marknadsföringsstrategi, entreprenörskap, samt företags internationaliseringsprocesser. Av de totala 120 hp ska minst 90 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi.
I arvfurstens palats

Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel. Prova igen! 2013-01-09 Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring Beroende på vilket huvudområde du väljer ser de rekommenderade studiegångarna olika ut. Studiegången är inte låst och du har möjlighet att ändra ordningen på kurserna, men vi rekommenderar att du kontaktar studievägledningen på Företagsekonomiska institutionen om du planerar att göra det.. Observera att studiegången ändrades från och med Vt19 och att de som påbörjade Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden.

Tre års studier på Ekonomprogrammet leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen  Examen. Filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi.
Svanar flyttfaglar

reflow profile
besiktning moped klass 2
branschtidning restaurang
apoteket csk kristianstad
vvs arbeten goteborg

STOCKHOLMS UNIVERSITET - Uppsatser.se

Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också Ekonomie, kandidat. De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten. Hos oss får du en gedigen ekonomutbildning med gott anseende. Pr Företagsekonomi, kandidat.


Kalle gustafsson apartment
momssatser i sverige baklänges

Vad får man läsa på Kandidatprogrammet i företagsekonomi

Information. Skola: Stockholms universitet. Antal  Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan se: http://www.sbs.su.se/utbildning/examen/kandidatexamen/nya-examensregler-fr%C3%  Intervju med Gustaf Ericson - som läser Ekonomi kandidatprogram på Intervju med Gustaf, Ekonomi kandidatprogram, Handelshögskolan. Sök kursböcker - Stockholms universitet.